privatumo politika

  /  privatumo politika

WONDER COSMETIC privatumo politika

 

Bendrosios nuostatos

 1. Lankydamiesi mūsų interneto svetainėje wondercosmetic.com ir socialinių tinklų paskyrose (Facebook:, Instagram) Jūs patikite mums savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais ir tvarka.
 2. Jūsų asmens duomenis tvarkome, kai:

–  Jūs patys pateikiate savo asmens duomenis mums per Svetainėje esančias užklausų formas, sukurdami paskyrą, pateikdami užsakymą ir be registracijos, užsisakydami naujienlaiškį, pildydami prekių grąžinimo formą, rašydami elektroniniu paštu užklausas ir kt. būdais;

–  automatiniu būdu surenkame Jūsų duomenis per sukuriamą bei registruojamą techninę informaciją (slapukus), Jums naudojantis Svetaine, arba kurie surenkami, kai Jūs sutinkate, kad svetainėje būtų naudojami slapukai.

–  Jūsų asmens duomenis mums pateikia kiti asmenys pvz.: norėdami Jums padovanoti mūsų prekę ar paslaugą. Tokiu atveju prašome jų prisiimti atsakomybę, kad Jūs neprieštaraujate tokiam duomenų pateikimui. Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių, socialinių tinklų paslaugų teikėjų (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita mūsų turima informacija.

 1. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Trečiųjų asmenų duomenis galite mums teikti tik tų asmenų sutikimu arba turint teisėtą pagrindą juos perduoti.
 2. Atidžiai perskaitykite Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi Svetainėje ar per ją pateikdami duomenis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei Privatumo politikoje išdėstytos sąlygos jums nepriimtinos, deja, neturėtumėte naudotis Svetaine ir neteikti per ją savo asmens duomenų. Asmens duomenys reikalingi paskyros sukūrimui ir užsakymo pateikimui, todėl Jums nesutinkant su asmens duomenų tvarkymu, negalėsime sukurti paskyros ir/ar priimti bei įvykdyti užsakymo.
 3. Wonder Cosmetic imasi atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktus ir mūsų vidaus asmens duomenų tvarkymo politiką.
 4. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kuri leidžia nustatyti to asmens tapatybę.
 5. Per šią svetainę surinktų duomenų valdytojas: Wonder Cosmetic, adresas korespondencijai: Tiltų g. 9, Klaipėda, LT – 91249. Už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: info@wondercosmetic.com .
 6. Wonder Cosmetic saugo Jūsų asmens duomenis, šioje Privatumo politikoje aiškiai nurodytais tikslais, tokia apimtimi ir laikotarpiu, kuris reikalingas šiems tikslams pasiekti. Šioje Privatumo politikoje pateikiame Jums išsamią, skaidrią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Duomenų nenaudojame jokiais kitais tikslais, kurie būtų nesuderinami su nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Kokius Jūsų asmens duomenis, kokiais tikslais ir pagrindais tvarkome, kiek laiko juos saugome?

Tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo) tikslas.

Šiuo tikslu tvarkomi duomenys gali apimti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, susijusios įmonės informaciją, pareigas. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (pvz.: kai užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokiu būdu užpildote sutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo šiuo tikslu).  Šiuos duomenis naudojame mūsų naujienų, išskirtinių pasiūlymų, akcijų ir kitos informacijos, susijusios mūsų paslaugomis ar prekėmis, pateikimui, taip pat siekiant pasiteirauti Jūsų nuomonės.

Duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu arba teisėtų interesų pagrindu.

Šiuo tikslu duomenis saugome 2 metus nuo sutikimo gavimo. Suėjus šiam terminui, jei neatnaujinsite savo prenumeratos, naujienlaiškiai Jums nebebus siunčiami. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis atsisakydami pranešimuose nurodytu būdu arba parašydami atšaukimą mums el.p. info@wondercosmetic.com . Mes pasyviai saugosime Jūsų duomenis dar 1 metus po Jūsų sutikimo atšaukimo (pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų).

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Asmeninės paskyros elektorinėje parduotuvėje sukūrimo, administravimo ir užsakymų valdymo tikslas.

Asmeninės paskyros elektroninėje parduotuvėje sukūrimo, administravimo, užsakymo valdymo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, adresą, adresas korespondencijai, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, informaciją apie susijusią įmonę, paskyros slaptažodį, parašas (jei patys priimate prekes ir pasirašote), mokėjimų informaciją, pirkimų istoriją. Šie duomenys naudojami paskyros sukūrimui patogiam užsakymų pateikimui bei administravimui.

Duomenys tvarkomi šiais pagrindais:

 • Jūsų sutikimą mes laikome gautu, kai Jūs atliekate paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją.
 • Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.
 • Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.
 • Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 2 metus nuo paskutinio apsilankymo paskyroje. Suėjus šiam terminui, paskyra bus panaikinta ir jos duomenys ištrinti. Jūs bet kada galite savo paskyrą ištrinti patys arba kreiptis dėl paskyros ištrynimo el.p. info@wondercosmetic.com  .

Jei per paskyrą pirkote prekes, atskirų pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) bus saugomi buhalterinės apskaitos tikslu 5 metus.

Užsakymo priėmimo, vykdymo ir buhalterinės apskaitos tikslas.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, adresą, adresas korespondencijai, elektroninio pašto adresą, socialinių tinklų slapyvardžius, telefono ryšio numerį, informaciją apie pasirinktas/įsigytas prekes/paslaugas (pvz.: prekių pavadinimas, kiekis), parašas (jei patys priimate prekes), banko sąskaitos duomenis, mokėtojo duomenis, informaciją apie mokėjimą, informaciją apie susijusią įmonę, pareigas, kitus apskaitai būtinus duomenis, informaciją apie prekių grąžinimo priežastis. Kai paslaugas perka fizinis asmuo, gali būti tvarkomi gimimo datos duomenys, individualios veiklos pažymėjimo, verslo liudijimo numeris.

Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir/ar teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo pagrindu.

Duomenys tvarkomi šiais pagrindais:

1) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.

3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

Duomenys naudojami visą sutarties vykdymo laikotarpį, o pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) yra saugomi pardavėjo buhalterinėje apskaitoje 5 metus. Jei duomenys gaunami, bet sutartis nesudaroma, jie sunaikinami per 12 mėnesių nuo paskutinės komunikacijos dienos.

Klientų užklausų, skundų, prašymų, atsiliepimų administravimo ir komunikacijos su Klientu palaikymo tikslu.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, socialinių tinklų slapyvardį,  elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, komunikacijos turinį, informaciją apie susijusią įmonę, pareigas, kitus duomenis, kuriuos nurodo besikreipiantis asmuo. Užklausa gali būti pateikiama per interneto svetainę www.wondercosmetic.com, el. paštu, paštu, atsiunčiant žinutę, komentarą socialiniuose tinkluose, paliekant atsiliepimus interneto svetainėje.

Duomenys tvarkomi šiais pagrindais:

 • Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.
 • Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.
 • Jūsų sutikimas, kuomet Jūs kreipiatės į mus, prašydami atsakymo į Jūsų užklausą.

Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 12 mėnesių nuo paskutinės komunikacijos dienos, o gavus skundą – iki ginčas yra galutinai išspręstas.

Wonder Cosmetic neviešina savo susirašinėjimo su klientais informacijos. Tačiau jei kliento užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Wonder Cosmetic pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.

Papildomų prekių/paslaugų siūlymo tikslas.

Jeigu įsigijote Svetainėje siūlomas prekes/paslaugas ir aiškiai neišreiškėte prieštaravimo dėl papildomų prekių/paslaugų siūlymo, mes galime pasiūlyti jums susijusių prekių/paslaugų. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, socialinių tinklų slapyvardį, adresą, el. pašto adresą, telefono ryšio numerį, susijusios įmonės informaciją, pareigas.

Duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu.

Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 6 mėn. nuo prekių/paslaugų įsigijimo dienos. Šių paslaugų galite bet kada atsisakyti gautame pasiūlyme nurodytu būdu arba parašydami mums  info@wondercosmetic.com

Veiklos viešinimo ir reklamos tikslas.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, susijusios įmonės pavadinimą, pareigas, nuotrauką, vaizdo ir garso duomenis, atsiliepimo turinį. Duomenys renkami ir naudojami siekiant gauti atsiliepimus apie suteiktą paslaugą arba tiesiog pasitelkiant asmenis siekiant pristatyti visuomenei mūsų veiklą ir pritraukti naujų klientų.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys naudojami tik su Jūsų sutikimu.

Asmens duomenys naudojami, kol asmuo atšaukia sutikimą.

Reklaminių akcijų (žaidimų, konkursų, viktorinų) vykdymo tikslas.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, socialinio tinklo slapyvardžius.

Šiuo tikslu Jūsų duomenys naudojami tik su Jūsų sutikimu.

Duomenys saugomi 2 mėnesius nuo akcijos pabaigos.

Interneto svetainės veikimo funkcionalumo, efektyvumo, saugumo, analitiniais tikslais bei siekiant tikslinio rinkodaros orientavimo, tvarkome slapukų pagalba surenkamus asmens duomenis.

Mūsų Svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės lankytojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų svetainės lankytojų ir gauti informaciją apie Jūsų naudojimąsi Svetaine. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti Jūsų galimybę patogiai naršyti svetainėje. Slapukų surinkta informacija naudojama srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, Jūsų pasirinkimų, saugumo užtikrinimui.

Naudojimosi mūsų Svetaine duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, trukmę, dažnumą.

Būtinųjų slapukų duomenys renkami teisėtų interesų pagrindu. Kitų slapukų duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Jeigu Wonder Cosmetic naudoja svetainės analizės paslaugą (Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės interneto svetainėje www.wondercosmetic.com pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.

Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus ir duomenų saugojimo terminus rasite slapukų pranešime.

Informuojame, kad Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jau duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Instrukciją, kaip tai padaryti, rasite žemiau esančiose nuorodose pagal naršyklės rūšį:

Naršyklė Explorer

Naršyklė Chrome

Naršyklė Firefox

Socialinių tinklų pagalba renkami duomenys saugomi pagal konkretaus socialinio tinklo savininko nustatytas sąlygas.

Kam gali būti perduoti Jūsų duomenys?

Mes saugome Jūsų duomenų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims teikiame tik aiškiu duomenų teikimo tikslu ir tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga tiems tikslams pasiekti. Pasitelkti subjektai veikia kaip duomenų tvarkytojai ir turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pvz.: buhalterinės apskaitos, finansų konsultavimo, informacinių verslo valdymo sistemų administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms, el. pašto paslaugų ar tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo teikėjams, teisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurjerių tarnyboms, mokėjimų tarpininkams, vertėjams). Iš tokių paslaugų teikėjų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Renkamės patikimus subrangovus, kurie imasi tinkamų organizacinių ir techninių priemonių saugumą asmens duomenų saugumui užtikrinti. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Duomenis taip pat galime perduoti valstybės institucijoms, kai atskleisti duomenis mus įpareigoja teisės aktai arba turime juos panaudoti, kad apsaugotume gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

Mes stengiamės naudotis Lietuvoje ir Europos ekonominėje erdvėje įsisteigusių paslaugų teikėjų paslaugomis, o tais atvejais, kai nurodyti paslaugų teikėjai įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, mes imamės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

 

Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines, svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų ar kitų subjektų prekės ir (ar) paslaugos, socialinių tinklų svetaines. Prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jose siūlomomis paslaugomis, būtinai susipažinkite su jų svetainėse pateikiamomis privatumo politikomis.

Socialinių tinklų paskyras (Facebook:, Instagram,) mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais.

Kokios yra Jūsų teisės?

  • Jūs turite teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome; reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis; reikalauti sunaikinti asmens duomenis; nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, reikalauti sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Kur kreiptis dėl informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar dėl teisių pažeidimo?

  • Jei norite sužinoti ar / ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome, arba jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. p. info@wondercosmetic.com arba paštu Tiltų g. 9, Klaipėda, LT – 91249, ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad kilus abejonėms dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti asmens dokumento.
  • Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: vdai.lrv.lt.

Kaip keičiama privatumo politika?

Mes galime bet kada atnaujinti Privatumo politiką. Privatumo politika peržiūrima periodiškai ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

 

Atnaujinimo data: 2022-08-01

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspauskite mygtuką „Sutinku“, jei leidžiate visus svetainėje nustatytus slapukus, kitu atveju, bus naudojami tik būtinieji slapukai. Daugiau informacijos rasite. PRIVATUMO POLITIKA
Sutinku
Tik būtini slapukai

Reset Password

Krepšelis
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.